EVRY er nordens største IT-selskap og har 400 medarbeidere i Trondheim. EVRY står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester i samfunnet på. Over fire millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger som EVRY leverer og selskapet har ansvaret for omtrent en tredel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge.

Posisjon har levert tjenester innen strategi, kommunikasjon og organisasjonsutvikling.

EVRY hadde to avdelinger i Trondheim, og i juni 2016 ble virksomheten samlokalisert på Sluppen. Ledelsen i EVRY ønsket å sikre det strategiske fokuset på samlokaliseringen i hele organisasjonen og engasjerte Posisjon til å skape et felles engasjement og forståelse for hva samlokaliseringen betyr, samt utvikle intern og ekstern kommunikasjon.