Verdifull lokalkunnskap når du skal selge bolig

Eiendomsmegler 1 har som mål å posisjonere seg som Områdespesialisten i meglerbransjen. I 2021 utfordret de oss i Posisjon til å komme med et overordnet kommunikasjonskonsept for «Områdespesialist» og en kommunikasjonsstrategi for hvordan dette skal tas ut i kampanjesammenheng.

Dette har vi bygd videre på i 2022, hvor vi jobber oss litt nedover kommunikasjonstrakta. Fra posisjonering og merkevarebygging har vi flyttet oss til målsetting om å generere leads til meglerne.

Av materiell har vi sammen med Spætt laget en rekke filmer, både til generell bruk og til områdespesifikk kommunikasjon. Kampanjen har totalt sett bestått av filmer, annonsemateriell digitalt og på print, innholdsmarkedsføring, utendørs boards og mer.