Trondheims hyggeligste handelshus

Byhaven er et kjøpesenter med en lang og innholdsrik historie sentralt lokalisert i Trondheim. Byhaven har alltid vært et senter som tilbyr det lille ekstra; pianospilling på lørdager, en rolig og åpen atmosfære og en nøye gjennomtenkt butikkmiks. I tillegg har legger Byhaven ekstra vekt på leietakere med kunnskapsrike og engasjerte ansatte.

Vår jobb med Byhaven startet med en kundeundersøkelse i slutten av 2021. Da fikk vi avdekt byens befolknings mening om Byhaven Kjøpesenter. Videre, la vi gjennom god dialog med senterets ledelse, en plan for en digital modernisering. Dette innebærer nye nettsider, ansvar for alle digitale plattformer og sosiale medier samt en rekke filmer som forsterker Byhavens brand og synlighet.

Gjennom hele prosessen har vi jobbet med ASK-modellen, noe som allerede har gitt gode resultate og skapt et godt arbeidsforhold og dialog med aktuelle interessenter. Innsikten vi har fått gjennom kundeundersøkelsen har fortalt oss mye om ønskede endringer, både fra publikum og ansatte. Vi har jevnlig møter med senterledelsen og treffpunkt med senterets leietakere. Da får de komme med innspill, utfordringer og forslag til endring. Nå er vi midt i arbeidet med å utvikle nettside, produsere filmer og alt annet innhold til sosiale medier.

I korte trekk jobber vi med å gjøre Byhaven Kjøpesenter til et naturlig valg for mennesker i Trondheim sentrum. Dette gjør vi gjennom modernisering, gode strategier og rammer for digital synlighet og tilstedeværelse.