ALLSKOG - Eid av skogeiere

ALLSKOG er et samvirke som eies av 7.600 skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. ALLSKOG er navet i skognæringen nordafjells og fungerer som bindeledd mellom skogeiere, industrien som kjøper trevirke, entreprenører, transportører og andre tjenesteytere. ALLSKOG er den største tømmerkjøperen og tjenesteyteren i skognæringen nordafjells, og omsetter cirka 1 million m³ tømmer i året. 

 

Konkurransen om tømmeret blir stadig tøffere. Da Posisjon begynte å jobbe med ALLSKOG i 2019, lå samvirkets markedsandel på et bunnivå: 58 prosent. Dette ville ALLSKOG gjøre noe med, og skogeiernes samvirke tok fatt på jobben i riktig rekkefølge: først analyse. Dette er A-en i ASK-modellen vår. Vi gjorde dybdeundersøkelser og deretter en stor og grundig spørreundersøkelse, for å skaffe oss bedre kunnskap om markedet.

Så tok vi fatt på S-en: Strategi. Med ny og mer detaljert innsikt i markedet og kundenes preferanser, laget vi en ny markedsstrategi: Et kort og handlingsorientert dokument som ALLSKOG kan bruke som fundament for sine årlige markedsplaner og det praktiske markedsarbeidet.

Parallelt med dette jobbet vi med organisasjonsutvikling. ALLSKOGs virksomhet, organisasjon og marked er helt unike, derfor ville ikke vi i Posisjon AS tilby tradisjonelle salgskurs basert på erfaringer fra bilsalg, mobiltelefoni, reiseliv eller dagligvare. Vi laget heller et helt nytt og unikt organisasjonsutviklingskonsept, skreddersydd for ALLSKOGs behov. Vi forankret alt vi gjorde i den kunnskapen som A-en (analysen) hadde gitt oss. Så samlet vi ansatte og lot dem lære av hverandre, like mye som de lærte av oss: markedsorientering, kundeforståelse, praktisk salgstrening og selvtillit.  

 

I desember 2021 hadde ALLSKOGs markedsandel løftet seg opp til 72 prosent; «oppsiktsvekkende høyt», ifølge administrerende direktør i ALLSKOG Snorre  Furberg.

 

Vi i Posisjon skal selvsagt ikke påberope oss all æren for dette. ALLSKOGs egne ansatte har bidratt aller mest til den positive utviklingen. I tillegg har det skjedd endringer i markedet som har slått gunstig ut for skogeiernes samvirke. Vi er uansett takknemlige for å ha fått være med på reisen, og for at vi har fått være med på å bidra til det vi liker aller best: målbar, positiv utvikling. Fremgang er aldri tilfeldig.