Posisjon bygger merkevarer og sterke posisjoner for offentlige og private virksomheter

Vår arbeidsmetodikk er basert på fakta som grunnlag for en helhetlig strategi. 

Det er bærebjelken for å skape ønskede og varige effekter.


Hos oss møter du 
rådgivere med solid utdanning og bred erfaring fra arbeid innen analyse, strategi, kommunikasjon, forretnings- og organisasjonsutvikling. Som rådgivere vil vi være verktøyet som kan bidra med innsikt og gjennomføringskraft som hjelper våre kunder til å posisjonere seg og gjennomføre de riktige tiltakene. Som mennesker er vi lydhøre for andre meninger og alltid våkne for at de riktige løsningene skapes der ulike synspunkter møtes. 

 

Analyse

Fremskaffer flere typer ledelsesinformasjon for bedre beslutninger

Strategi

Bistår med strategi innen forretnings- og virksomhetsutvikling samt strategiprosesser

Kommunikasjon

Idéutvikling, konsepter og markedskommunikasjon på alle flater

Organisasjon

Utvikler og leder prosesser med formål at ledere og organisasjon skal nå sine utviklingsmål

Forretningsutvikling

Leder og bistår i prosjekter og prosesser som fører til innovasjon og forbedring