Vår viktigste oppgave er å være en drivkraft for utvikling og engasjement

Posisjon er et kompetansemiljø av rådgivere med solid utdanning og bred erfaring fra markedsarbeid for norske og internasjonale bedrifter. 

Vi er i dag et ledende kompetansemiljø innen vårt felt i Midt-Norge; rådgivere med solid faglig utdanning og bred erfaring innen analyse, strategi, markedsføring, kommunikasjon, forretnings- og organisasjonsutvikling. I tillegg har vi erfarne kreatører som utvikler kommunikasjon og visuell identitet for alle flater.

I 2017 blir vi samlokalisert og tett integrert med Trygg Media som er et fullservice mediebyrå med kontorer i Trondheim, Oslo og Tromsø. Det gjør at vi øker bredden i våre tjenester og blir enda bedre egnet til å ivareta våre oppdragsgivere.